Признаци и причини за шизофрения

Въпреки че няма известна причина за шизофрения, има генетични, психологически и социални фактори, които играят роля в развитието на това разстройство.

Тест за шизофрения (самооценка)

Направете следния тест, за да разберете дали може да страдате от шизофрения.

Abilify (арипипразол)

Abilify е лекарство, което се използва за лечение на симптоми на шизофрения, депресия, биполярно разстройство, аутистично разстройство и разстройство на Турет.

Сероквел (кветиапин)

Seroquel е лекарство, известно като атипичен антипсихотик, който се използва за лечение на симптоми на шизофрения, а в някои случаи и на биполярно разстройство.

Шизофрения: халюцинации и заблуди

Халюцинациите и заблудите са най -честите симптоми на шизофрения и често начина на откриване на разстройството. Научете как да разпознавате знаците