Използвайте граници, за да запазите индивидуалността си, когато се влюбите

любовта има граници

Влюбването и изграждането на връзка е прекрасно, но може да унищожи индивидуалността, ако не сте внимателни. Изразяването на граници ще ви помогне да запазите своята индивидуалност и здравословна връзка.Връзката може да създаде всеобхватно, преобладаващо положително чувство. По време на началните етапи хората често наричат ​​„фаза на влюбване“, границите се топят и разтварят. Сливаме се заедно. Нашият живот става техен, техният наш. Ние се губим.

В един момент искаме да се върнем. Започваме да издигаме някои граници. Изглежда, че връзката се разпада. Могат да възникнат спорове и конфликти.

как да помогнем на някого през депресия

Не забравяйте, че любовта не е статично състояние. Това е процес. Има етапи.

За да издържи една здрава любов между двойка, всеки човек трябва да запази своята индивидуалност. Сливането и стопяването на индивидуалността в началните етапи със сигурност е важно за свързването и изграждането на привързаност. Следващите етапи на любовта обаче изискват всеки човек да се развива като личност.Когато една връзка задушава индивидуалността, тя става токсична. Здравите връзки за възрастни, които са преминали етапа на влюбване, ще дойдат, за да признаят, почетат и уважат индивидуалността на партньора.

имам ли тест за ptsd

Тази индивидуалност по дефиниция ще има набор от граници. Индивидуалността и границите вървят заедно като определена територия и огради. Разбира се, тази територия има входове и изходи. Това не е уединена територия, но е суверенна територия.

Има много примери, при които любовта и границите съвместно съществуват съвсем добре. Родителите обичат децата си, като установяват ясни граници на приемливо поведение. Децата чувстват тази любов като последователност, структура и безопасност. Съпругът и съпругата показват любовта си, като зачитат особеностите, нуждите, желанията и личностното израстване на партньора си, без да се опитват да ги огъват или променят, за да отговорят на собствените им нужди. Учители, мениджъри, родители, приятели, терапевти и други роли показват любовта през границите с „тежка любов“: строго отношение към друг човек в опит да му помогнат в дългосрочен план.

преодолейте страха от височини

Любовта приема много форми от романтична и еротична до фамилна и синовна до духовна и алтруистична. Във всеки случай индивидуалните граници ще играят някаква роля. Дори ако границите са сведени до минимум през даден период, здравата любов между двама души ще спазва индивидуалните граници. Тези граници ще ви помогнат да запазите както своята индивидуалност, така и отношенията си.