Любопитна връзка между слепота и шизофрения

Никой, който е кортикално сляп, никога не е бил докладван за шизофрения. Нито един случай. Ето какво мислят това учени.