Тест за ниво на стрес (самооценка)

Подложени ли сте на твърде голям стрес? Вземете този кратък тест, за да определите дали високият стрес може да повлияе на психичното ви здраве.

Тест за полова дисфория

Вземете този тест за полова дисфория (разстройство на половата идентичност), за да определите дали имате симптоми на полова дисфория, които биха могли да доведат до диагноза.